Nurmijärven PS kuntavaaliohjelma 2017

Huolehditaan yhdessä Nurmijärvestä!

Perussuomalaiset puolustavat Nurmijärvellä peruspalveluita. Kuntalaisten palveluista ei voi säästää, koska asukkaat maksavat niistä veroissaan. Tärkeää on, miten yhteisiä verorahoja käytetään. Siinä valtuutetut ovat keskeisessä asemassa.
Terveyskeskus-, päivähoito-, koulu- ja vanhuspalveluiden on oltava laadukkaita ja kohtuullisen lähellä kuntalaisia. Riittävillä liikunta- ja kulttuuripalveluilla on myös merkitystä hyvinvoinnille. Pitkäjänteisellä toiminnalla ehkäisemme terveysongelmia ja syrjäytymistä.

Arjen turvallisuus
Perussuomalaiset haluavat olla rakentavalla tavalla kehittämässä Nurmijärveä, jossa kaikkien lapsista aikuisiin, vanhuksista vammaisiin, paljasjalkaisista vastamuuttaneisiin, on turvallista elää ja liikkua. Nurmijärvemme on hallitusti kasvava ja kehittyvä kunta, joka kunnioittaa juuriaan ja kulttuuriperintöään, mutta on avoimesti ja tiiviisti yhteydessä pääkaupunkiseutuun.

Lapsiperheisiin on panostettava
Nurmijärven tulevaisuus elää lapsissa ja nuorissa. Varmistetaan laadukkaat, kattavat ja turvalliset olosuhteet ja tarjonnat sekä päiväkotien, koulujen että harrastusten suhteen. Nurmijärvellä pitää olla työpaikkoja ja sopivan hintaisia tontteja, jotta lapsiperheillä on mahdollisuus muuttaa kunnan sisällä.

Talous tasapainoon
Äänestä meitä perussuomalaisia ehdokkaita valtuustoon, jossa voimme käyttää verorahojasi oikeisiin asioihin. Ei oteta liikaa velkaa, mutta turvataan tärkeät palvelut.Perussuomalaiset kannattavat tiukkaa talouskuria. Velkaa ei voi ottaa enempää. Isoihin rakennushankkeisiin ei ole vähään aikaan varaa, mutta pidetään hyvää huolta nykyisestä kunnan omaisuudesta.

Sujuvaa liikenne ja turvallinen koulutie
Nurmijärvellä tarvitaan tehokasta joukkoliikennettä edistämään työ- ja vapaa-ajan liikkumista. Toimivat liikenneyhteydet tarvitaan koko kunnan alueella, pääkaupunkiseudulle ja lähikuntiin. Klaukkalan ohikulkutie on vihdoin saatava. Perussuomalaiset ovat olleet tiivisti mukana kehittämässä liityntäpysäköintiä ja kevyen liikenteen väylien rakentamista, joita tarvitaan edelleen lisää koko Nurmijärven alueella.

Lisää työpaikkoja
Uusien työpaikkojen luominen kuntaan on tärkeää ja Nurmijärven edullista sijaintia on hyödynnettävä. Pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksistä on huolehdittava. Nurmijärven on tärkeää käyttää oman kunnan yritysten palveluja aina kun niitä on kilpailukykyisesti tarjolla. Uusilla työpaikoilla voidaan ehkäistä nuorisotyöttömyyttä ja nuorten syrjäytymistä sekä edistää pitkäaikaistyöttömien työllistymistä.

Maassa maan tavalla
Nurmijärven pitää tukea yksittäisiä maahanmuuttajia kotoutumisessa. Mutta päävastuun kotoutumisestaan kantaa kuitenkin maahanmuuttaja itse. Suomeen kotoudutaan suomeksi. Suomessa eletään Suomen lakien ja tapojen mukaan.