Nurmijärven Perussuomalaisten aloite koulurauha-asiamiehen nimittämiseksi

Koulukiusaaminen on vakava ongelma monissa kouluissa ja oppilaitoksissa. Kiusaaminen haittaa oppimista ja heijastuu kielteisesti kouluyhteisön lisäksi koteihin ja koko yhteiskuntaan. Moni kärsii kiusaamisen jäljistä koko loppuelämänsä.

Koulurauhan turvaamiseksi ja koulukiusaamisen ehkäisemiseksi tarvitaan uusia keinoja. Nurmijärven Perussuomalaiset esittävät, että Nurmijärvi nimeäisi koulurauha-asiamiehen, joka palvelisi koko kuntamme koululaitosta. Koulurauha-asiamies olisi koko sivistystoimen yhteinen, eikä hän olisi sidoksissa yksittäiseen kouluun tai oppilaitokseen ja niiden henkilökuntaan. Asiamies voisi olla joko päätoiminen tai sivutoiminen tai virka olisi yhdistettynä kunnan sivistystoimen muuhun virkaan. Nimitys voitaisiin siis toteuttaa kustannusneutraalisti.

Koulurauha-asiamiehen yhteystiedot tulisi olla jokaisessa koulussa näkyvästi esillä ja ne tulisi tiedottaa myös koteihin. Kynnys yhteydenottoon tulisi olla matala. Esitämme myös, että koulurauha-asiamiehelle annettaisiin valtuudet ottaa vastaan ilmoitukset koulukiusaamisesta ja muista vakavasti koulurauhaa häiritsevistä asioista. Hänelle annettaisiin riittävät valtuudet selvittää tapahtumat itsenäisesti salassapito- ja muut säädökset huomioon ottaen.

Edelleen hänelle annettaisiin valtuudet ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin kiusaamistapausten johdosta ja hän voisi saattaa vakavat tapaukset sivistyslautakunnan tai tarvittavien viranomaisten tietoon toimenpiteitä varten. Koulurauha-asiamiehen tulisi antaa vuosittain Nurmijärven sivistyslautakunnalle ja valtuustolle kertomus koulurauhan tilasta ja kehityksestä sekä tarvittavista ennalta ehkäisevistä toimenpiteistä kunnan koululaitoksissa, jotta myös luottamushenkilöt olisivat selvillä koulurauhan toteutumisesta Nurmijärvellä.

Nurmijärven Perussuomalaiset

Kirjoitettu 24.8.2018

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa