Valtuustoaloite pienreaktorien käytön tutkimisesta hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi

Pienet modulaariset ydinreaktorit ovat herättäneet suurta kiinnostusta viime vuosina. Ne ovat joustavampi vaihtoehto perinteiselle, paikallaan rakennetulle suurelle ydinvoimalalle, jonka valmistaminen on vuosia vievä massiivisia investointeja vaativa projekti. Pienreaktorivoimaloiden sähköteho on tyypillisesti alle 300MW, kun esimerkiksi Olkiluoto 3:sen teho on noin 1600MW. Suuren ydinvoimalan rakentaminen maksaa noin 8–10 miljardia euroa, mutta pienreaktorin hinta voi VTT:n arvion mukaan olla tästä vain noin kymmenesosa ja rakentaminen on huomattavasti nopeampaa.


Säästä ja vuodenajasta riippuvaiset ja epätasaisesti energiaa tuottavat uusiutuvat energialähteet, kuten aurinko- ja tuulivoima soveltuvat luotettavaan ja paikalliseen lämmöntuotantoon heikosti. Lähes puolet Suomen lämmitystarpeesta nojaa kaukolämpöön, jonka tuottaminen tapahtuu yleensä aina polttamalla jotain, ja optimaalisissakin olosuhteissa polttaminen tuottaa vähintään hiilidioksidipäästöjä, usein myös terveydelle haitallisia pienhiukkaspäästöjä.

 

Pienet modulaariset ydinreaktorit ovat lupaava tulevaisuuden vaihtoehto sekä sähkön että lämmön tuottamiseen suuremmassa mittakaavassa. Sähkön ja lämmön yhteistuotantoon soveltuvat pienreaktorit toimivat kaukolämmön tuotannon lisäksi tarvittaessa hyvin myös tuulen ja auringon sekä kysynnän vaihteluiden säätövoimana ja teollisuuden tarvitsemien prosessilämpöjen tuottajana.

 

Uudet pienreaktorit ovat myös hyvin turvallisia. Pienemmän lämpökuorman ansiosta voimalat voidaan toteuttaa passiivisen turvallisuuden periaatteella. Poikkeustilanteissa reaktori sammuu ja jälkilämpö poistuu ilman ihmistoimia, sähköisiä laitteita tai muita ulkopuolisia toimenpiteitä. Suomi on edelläkävijä myös ydinjätteen vastuullisessa hoitamisessa ja jatkossa markkinoille on tulossa myös reaktoreita, jotka soveltuvat pitkäaikaisen radioaktiivisen jätteen käsittelyyn ja tuhoamiseen.

Nurmijärven Perussuomalaiset tekivät 20.12.2017 valtuustoaloitteen selvityksen tekemiseksi käytännön mahdollisuuksista kaukolämmön ja sähkön tuotantoon pienydinvoimalla yhdessä VTT:n, lähiseudun muiden kuntien ja muiden kiinnostuneiden tahojen kanssa. Vastaava valtuustoaloite pienydinreaktorien käytön selvittämiseksi on jätetty jo Helsingissä, Espoossa ja Kirkkonummella. Perussuomalaisten valtuustoryhmän lisäksi aloitetta kannatti 15 muuta Nurmijärven kunnanvaltuutettua.

kimmo.pirkkala@nullgmail.com

Kirjoitettu 20.12.2017

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa