Kirjoitettu 22.3.2021

Nurmijärven Perussuomalaisten kannanotto Covid-19-toimenpiteiden vastaisiin mielenosoituksiin

Nurmijärven Perussuomalaiset eivät hyväksy minkäänlaista Covid-19 taistelun vastaista toimintaa. Olemme täysin sitoutuneita siihen ohjelmaan, jonka terveydenhuolto on linjannut. Toisin kun somessa ja mediassa on annettu ymmärtää, Perussuomalaisilla ei ole mitään tekemistä Covid-19 toimenpiteitä vastustavan mielenosoituksen järjestelyissä. Emme hyväksy kyseistä toimintaa.

Kirjoitettu 9.3.2021

Nurmijärven Perussuomalaisten kuntavaaliehdokkaat 2021

Kuntavaalien ehdokaslistojen viimeinen jättöpäivä oli 9.3.2021. Perussuomalaiset kuntavaaliehdokkaat Nurmijärvellä ovat:

Pinja Alanne
Tomi Alanne
Mika Brandt
Niina Enqvist
Antti Heikkonen
Heikki Heinonen
Petteri Hovilampi
Harri Huhtala
Arttu Irva
Minna Jokinen
Teemu Kumpulainen
Aarre Laitila
Esa Laitinen
Hannu Lakee
Mira Lappalainen
Tommi Lehtimäki
Jouni Maijala
Mickel Maijala
Tapani Maijala
Riku Mäkelä
Timo Niemi
Marko Nikkanen
Janne Ojanen
Kari Pekkonen
Jarmo Peräkylä
Kimmo Pirkkala
Matti Putkonen
Petri Rahikainen
Petri Rantanen
Teemu Rönnberg
Henry Salo
Tuomas Sarpolahti
Teijo Syväkangas
Maiju Tapiolinna
Tero Tarkkanen
Markku Vierelä
Jere Viisanen
Marko Viljanen
Marina Virkunen
Ritva Örling

PS-joukkue lähtee innolla vaaleihin (oli päivä mikä hyvänsä) tavoittelemaan valtuuston suurimman puolueen asemaa Nurmijärvellä!

Kirjoitettu 26.1.2021

Nurmijärven Perussuomalaisilla 30 kuntavaaliehdokasta, Jouni Maijala jatkaa puheenjohtajana

Nurmijärven Perussuomalaiset nimesi ensimmäiset 30 kuntavaaliehdokastaan ja valitsi uuden hallituksen vuodelle 2021. Perussuomalaisista kisaan valtuustopaikasta ovat ilmoittautuneet Pinja Alanne, Tomi Alanne, Mika Brandt, Antti Heikkonen, Arttu Irva, Teemu Kumpulainen, Esa Laitinen, Hannu Lakee, Mira Lappalainen, Aarre Laitila, Tommi Lehtimäki, Jouni Maijala, Mickel Maijala, Tapani Maijala, Timo Niemi, Marko Nikkanen, Janne Ojanen, Kari Pekkonen, Kimmo Pirkkala, Matti Putkonen, Petri Rahikainen, Petri Rantanen, Teemu Rönnberg, Tuomas Sarpolahti, Teijo Syväkangas, Maiju Tapiolinna, Markku Vierelä, Jere Viisanen, Marko Viljanen ja Marina Virkunen.

Perussuomalaisten tavoitteena on nouseminen kunnan suurimpien valtuustoryhmien joukkoon ensi vaaleissa ja yhdistys jatkaa aktiivista ehdokashankintaa ehdokasasettelun päättymiseen asti. ”Tällä hetkellä puolueella on neljä valtuutettua ja sen määrän nostaminen vähintään toiselle kymmenelle on minimitavoitteemme”, toteaa yhdistyksen puheenjohtajaksi vastikään myös kuluvalle vuodelle 2021 valittu Jouni Maijala.

Puolueen vaalipäällikkönä kuntavaaleissa toimii monet vaalit kokenut, kolmatta kauttaan valtuustossa istuva Maiju Tapiolinna. Maiju painottaa ehdokashankinnan tärkeyttä vaalimenestykselle: ”Tuloksen voi ennakoida olevan verrannollinen ehdokashankinnan onnistumiseen. Se on hyvässä vauhdissa eikä siinä ole aikomustakaan jarrutella.”

Nurmijärven Perussuomalaisten jäsenmäärä on ollut voimakkaassa kasvussa viime vuosina ja tästä johtuen myös yhdistyksen hallitusta kasvatettiin aiempiin vuosiin verrattuna. Vuonna 2020 hallituksessa oli puheenjohtajan lisäksi viisi jäsentä ja nyt jäsenmäärä kasvatettiin yhdeksään. Yhdistyksen hallituksessa ovat puheenjohtaja Jouni Maijalan ohella jäseninä Maiju Tapiolinna, Esa Laitinen, Kimmo Pirkkala, Jere Viisanen, Marko Nikkanen, Hannu Lakee, Tapani Maijala, Teemu Kumpulainen ja Tomi Alanne. Hallituksen varapuheenjohtajina jatkavat viime vuoden tapaan Maiju Tapiolinna ja Esa Laitinen ja sihteerinä Kimmo Pirkkala. Yhdistyksen taloudenhoitajana toimii Marina Virkunen.

Kirjoitettu 28.6.2020

Nurmijärven Perussuomalaiset nimesivät ensimmäiset ehdokkaat kuntavaaleihin

Nurmijärven Perussuomalaisten hallitus on kevään ja kesän kokouksissaan nimennyt ensimmäiset 16 kuntavaaliehdokasta ensi huhtikuussa järjestettäviin kuntavaaleihin. Kuntavaaleihin lähtevät ehdolle Tomi Alanne, Antti Heikkonen, Teemu Kumpulainen, Esa Laitinen, Hannu Lakee, Mira Lappalainen, Tommi Lehtimäki, Jouni Maijala, Tapani Maijala, Marko Nikkanen, Janne Ojanen, Kimmo Pirkkala, Petri Rantanen, Tuomas Sarpolahti, Maiju Tapiolinna ja Jere Viisanen.

Perussuomalaisten tavoitteena on nouseminen kunnan suurimpien valtuustoryhmien joukkoon ensi vaaleissa ja yhdistys jatkaa aktiivista ehdokashankintaa kesälomienkin aikana. ”Tällä hetkellä puolueella on neljä valtuutettua ja sen määrän nostaminen vähintään toiselle kymmenelle on minimitavoitteemme”, toteaa yhdistyksen puheenjohtaja Jouni Maijala.

Puolueen vaalipäällikkönä kuntavaaleissa toimii monet vaalit kokenut, kolmatta kauttaan valtuustossa istuva Maiju Tapiolinna. Maiju painottaa ehdokashankinnan tärkeyttä vaalimenestykselle: ”Tuloksen voi ennakoida olevan verrannollinen ehdokashankinnan onnistumiseen. Tavoitteenamme on ehdokasmäärän huomattava kasvattaminen viime vaaleihin verrattuna, jolloin meillä oli 26 ehdokasta Perussuomalaisten listoilla.”

Ehdokaiden lopullinen määrä ja nimet ovat selvillä 6.3.2021, jolloin ehdokasasettelu lukitaan. Varsinainen vaalipäivä on 18.4.2021.

Kirjoitettu 14.1.2020

Nurmijärven Perussuomalaisten hallitus vuodelle 2020

Nurmijärven Perussuomalaisten hallitus järjestäytyi 12.1.2020. Puheenjohtajaksi oli aiemmin yhdistyksen syyskokouksessa valittu Jouni Maijala ja hallituksen järjestäytymiskokouksessa 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Maiju Tapiolinna ja 2. varapuheenjohtajaksi Esa Laitinen. Sihteeriksi valittiin Kimmo Pirkkala. Puheenjohtajistoon ja sihteeriksi valittiin siis samat henkilöt kuin edeltävänäkin vuonna. Muita hallituksen jäseniä vuodelle 2020 ovat Jere Viisanen ja Teemu Kumpulainen ja varajäseniä Tapani Maijala, Mira Lappalainen, Hannu Lakee, Tomi Alanne ja Tiina Kokki.

Kirjoitettu 28.11.2019

Jouni Maijala jatkaa Nurmijärven Perussuomalaisten puheenjohtajana

Nurmijärven Perussuomalaiset pitivät syyskokouksen sunnuntaina 24.11. Vantaan Perussuomalaisten puheenjohtajan, Tomi Salinin toimiessa puheenjohtajana. Jouni Maijala valittiin kokouksessa jatkamaan paikallisyhdistyksen puheenjohtajana vuonna 2020. Kokouksessa oli hyvä henki ja nurmijärveläisiä kävi tervehtimässä muun muassa kansanedustaja Ari Koponen, joka myös Brother Christmasina tunnetaan. Valituksi hallitukseen tulivat Jounin lisäksi Maiju Tapiolinna, Esa Laitinen, Jere Viisanen, Teemu Kumpulainen ja Kimmo Pirkkala. Varajäseniksi hallitukseen valittiin Tapani Maijala, Hannu Lakee, Mira Lappalainen, Tomi Alanne ja Tiina Kokki.

Varsinaisen syyskokouksen jälkeen pidettiin jäsenilta, joka oli avoin kaikille uusille Perussuomalaisille Nurmijärvellä, joiden määrä onkin ollut huomattavassa kasvussa viime aikoina. Askelmerkkejä tulevia kuntavaaleja silmällä pitäen oli antamassa myös puolueen työmies Matti Putkonen.

Kirjoitettu 9.4.2019

Nurmijärven Perussuomalaisten valtuustoaloite pysäköintipaikkojen riittävyydestä

Pysäköintipaikkojen riittävyys on puhuttanut kuntalaisia erityisesti Klaukkalassa viime aikoina. Me Perussuomalaiset esitämme, että kunnan tulee kaavoituksessaan varmistaa pysäköintinormien riittävyys ja nostaa se tasolle, jolla millään kunnan alueella ei asukkaiden pysäköinti muodostu ongelmaksi. Nurmijärvellä oma auto on monille kuntalaisille välttämättömyys. Emme halua kuntalaisten kohtaavaan samanlaisia ongelmia, joihin on nyt törmätty Kivistössä ja muilla pääkaupunkiseudun alueilla kun on suunniteltu autottomia kaupunkialueita ja jälkikäteen havaittu, että tarpeita pysäköinnille olisi kuitenkin ollut paljon enemmän kuin ennakoitiin. Pelkkä kadunvarsipysäköinti veronmaksajien kustannuksella ei myöskään ole riittävä ratkaisu, vaan rakentajat on kaavoituksella velvoitettava riittävän pysäköintitilan varaamiseen tulevaisuudessa.

Autottomuudesta haaveilevat voivat löytää itselleen sopivia ympäristöjä Helsingin suunnalta. Nurmijärven ei tarvitse ryhtyä kilpailemaan kaupunkimaisuudessa ja autottomuudessa etelänaapureidemme kanssa, vaan Nurmijärvi tulee pitää omilla autoillaan liikkuville sujuvana kuntana. Siksi me haluamme, että selvitetään millainen taso pysäköintinormeiksi on eri puolilla kuntaa riittävä myös tulevaisuuden tarpeet huomioiden ja asetetaan normit tulevaisuuden kaavoituksessa tasolle, jolla pysäköintipaikkoja on tarpeeksi kaikille kunnan asukkaille.

Kirjoitettu 3.12.2018

Jouni Maijala jatkaa Nurmijärven Perussuomalaisten puheenjohtajana

Nurmijärven Perussuomalaiset pitivät syyskokouksen sunnuntaina 2.12. kansanedustaja Jallu Ronkaisen toimiessa puheenjohtajana. Jouni Maijala valittiin kokouksessa jatkamaan paikallisyhdistyksen puheenjohtajana vuonna 2019. Kokouksessa oli hyvä henki ja hallitukseen valittiin jatkamaan lähes sama kokoonpano kuin kuluvana vuonnakin. Valituksi hallitukseen tulivat Jounin lisäksi Maiju Tapiolinna, Esa Laitinen, Jere Viisanen, Teemu Kumpulainen ja Kimmo Pirkkala. Varajäseniksi hallitukseen valittiin Tomi Alanne, Tuomas Sarpolahti, Antti Heikkonen, Elina Viitala ja Esa Vennola.

Jounin filosofiaa mukaillen: ”Hyvää joukkuetta ei kannata muuttaa”. Ensi vuonna Nurmijärven Perussuomalaisilla riittää puuhaa eurovaaleissa, mahdollisissa maakuntavaaleissa sekä tietenkin erityisesti eduskuntavaaleissa, joissa yhdistyksen ykköstehtävänä on hoitaa Perussuomalaisille hyvä tulos tulevissa vaaleissa ja työntää Maiju Tapiolinna eduskuntaan.

Kuvassa vasemmalta Jere Viisanen, Jouni Maijala, Maiju Tapiolinna, Teemu Kumpulainen, Jallu Ronkainen, Esa Laitinen, Kimmo Pirkkala ja Tomi Alanne.

Kirjoitettu 25.11.2018

Nurmijärven Perussuomalaisten syyskokous 2.12.2018

Nurmijärven Perussuomalaiset järjestävät sääntömääräisen syyskokouksen sunnuntaina 2.12 klo 17. Kokoonnumme Nurmijärven kunnantalolla, Keskustie 2b. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!

Kirjoitettu 24.8.2018

Nurmijärven Perussuomalaisten aloite koulurauha-asiamiehen nimittämiseksi

Koulukiusaaminen on vakava ongelma monissa kouluissa ja oppilaitoksissa. Kiusaaminen haittaa oppimista ja heijastuu kielteisesti kouluyhteisön lisäksi koteihin ja koko yhteiskuntaan. Moni kärsii kiusaamisen jäljistä koko loppuelämänsä.

Koulurauhan turvaamiseksi ja koulukiusaamisen ehkäisemiseksi tarvitaan uusia keinoja. Nurmijärven Perussuomalaiset esittävät, että Nurmijärvi nimeäisi koulurauha-asiamiehen, joka palvelisi koko kuntamme koululaitosta. Koulurauha-asiamies olisi koko sivistystoimen yhteinen, eikä hän olisi sidoksissa yksittäiseen kouluun tai oppilaitokseen ja niiden henkilökuntaan. Asiamies voisi olla joko päätoiminen tai sivutoiminen tai virka olisi yhdistettynä kunnan sivistystoimen muuhun virkaan. Nimitys voitaisiin siis toteuttaa kustannusneutraalisti.

Koulurauha-asiamiehen yhteystiedot tulisi olla jokaisessa koulussa näkyvästi esillä ja ne tulisi tiedottaa myös koteihin. Kynnys yhteydenottoon tulisi olla matala. Esitämme myös, että koulurauha-asiamiehelle annettaisiin valtuudet ottaa vastaan ilmoitukset koulukiusaamisesta ja muista vakavasti koulurauhaa häiritsevistä asioista. Hänelle annettaisiin riittävät valtuudet selvittää tapahtumat itsenäisesti salassapito- ja muut säädökset huomioon ottaen.

Edelleen hänelle annettaisiin valtuudet ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin kiusaamistapausten johdosta ja hän voisi saattaa vakavat tapaukset sivistyslautakunnan tai tarvittavien viranomaisten tietoon toimenpiteitä varten. Koulurauha-asiamiehen tulisi antaa vuosittain Nurmijärven sivistyslautakunnalle ja valtuustolle kertomus koulurauhan tilasta ja kehityksestä sekä tarvittavista ennalta ehkäisevistä toimenpiteistä kunnan koululaitoksissa, jotta myös luottamushenkilöt olisivat selvillä koulurauhan toteutumisesta Nurmijärvellä.

Nurmijärven Perussuomalaiset

Kirjoitettu 20.6.2018

Nurmijärven Perussuomalaiset haluavat Maiju Tapiolinnasta eduskuntavaaliehdokkaan

Nurmijärven Perussuomalaisten hallitus päätti 18.6. pidetyssä kokouksessaan ehdottaa Perussuomalaisten Uudenmaan piirille Maiju Tapiolinnaa ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin, jotka pidetään viimeistään ensi keväänä. Maiju Tapiolinna on Perussuomalaisten pitkäaikainen kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen jäsen, teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja ollut myös edellisissä eduskuntavaaleissa 2015 ehdolla eduskuntaan.

Kirjoitettu 20.6.2018

Perussuomalaisten aloite defibrillaattoreista kunnan julkisiin tiloihin

Defibrillaattoreita näkyy enenevässä määrin monissa julkisissa paikoissa, kuten kuntien omistamissa kiinteistöissä, linja-autoasemille, kauppakeskuksissa, uimahalleissa ym tiloissa. Perussuomalaiset tekivät Nurmijärvellä valtuustoaloitteen defibrillaattoreiden hankinnan selvittämiseksi julkisiin rakennuksiin.

Puoliautomaattinen eli niin sanottu maallikko-defibrillaattori on sydäniskuri, jolla sydänpysähdystilanteessa pyritään poistamaan sydämen pysäyttänyt haitallinen rytmihäiriö antamalla elvytettävälle hoitava tasavirtasähköisku. Maallikko-defibrillaattori sisältää yksinkertaiset ohjeet ja kaikki tarvittavat johdot sekä anturit varustettuna laitteen käyttämiseksi opastavilla kuvilla.

Laite analysoi henkilön tilaa ja neuvoo myös elvytyksessä painelun tahtia ja mahdollista puhalluksen hetkeä. Lisäksi laite ilmaisee milloin iskee ja käskee elvyttäjää irrottamaan otteen potilaasta. Defibrillaattori on joissakin tilanteissa ainoa keino millä sairaskohtauksen saanut henkilö on mahdollista pelastaa, tehokkaasta muusta elvytyksestä huolimatta. Jokainen minuutti, joka kuluu defibrillaation aloittamisesta heikentää sydänpotilaan selviämisennustetta kymmenen prosenttia. Jos potilaalle on aloitettu painelu-puhalluselvytys ja defibrillointi viiden minuutin kuluessa kohtauksesta, selviytymismahdollisuudet ilman aivovaurioita voivat olla jopa 70 prosenttia.

Laitteet ovat helppohoitoisia ja mallista riippuen eivät tarvitse muuta ylläpitoa kuin sähköä akkujen lataamiseksi ja aika-ajoin tehtävän laitteen huollon.

 

Kirjoitettu 15.1.2018

Nurmijärven Perussuomalaisten hallitus vuodelle 2018

Nurmijärven Perussuomalaiset valitsivat Jouni Maijalan jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana vuodelle 2018. Yhdistyksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Maiju Tapiolinna ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Esa Laitinen. Sihteerinä jatkaa Kimmo Pirkkala ja taloudenhoitajana Eetu Palonen. Muut hallituksen jäsenet ovat Teemu Kumpulainen, Janne Ojanen ja Jere Viisanen.

Kirjoitettu 20.12.2017

Valtuustoaloite pienreaktorien käytön tutkimisesta hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi

Pienet modulaariset ydinreaktorit ovat herättäneet suurta kiinnostusta viime vuosina. Ne ovat joustavampi vaihtoehto perinteiselle, paikallaan rakennetulle suurelle ydinvoimalalle, jonka valmistaminen on vuosia vievä massiivisia investointeja vaativa projekti. Pienreaktorivoimaloiden sähköteho on tyypillisesti alle 300MW, kun esimerkiksi Olkiluoto 3:sen teho on noin 1600MW. Suuren ydinvoimalan rakentaminen maksaa noin 8–10 miljardia euroa, mutta pienreaktorin hinta voi VTT:n arvion mukaan olla tästä vain noin kymmenesosa ja rakentaminen on huomattavasti nopeampaa.


Säästä ja vuodenajasta riippuvaiset ja epätasaisesti energiaa tuottavat uusiutuvat energialähteet, kuten aurinko- ja tuulivoima soveltuvat luotettavaan ja paikalliseen lämmöntuotantoon heikosti. Lähes puolet Suomen lämmitystarpeesta nojaa kaukolämpöön, jonka tuottaminen tapahtuu yleensä aina polttamalla jotain, ja optimaalisissakin olosuhteissa polttaminen tuottaa vähintään hiilidioksidipäästöjä, usein myös terveydelle haitallisia pienhiukkaspäästöjä.

 

Pienet modulaariset ydinreaktorit ovat lupaava tulevaisuuden vaihtoehto sekä sähkön että lämmön tuottamiseen suuremmassa mittakaavassa. Sähkön ja lämmön yhteistuotantoon soveltuvat pienreaktorit toimivat kaukolämmön tuotannon lisäksi tarvittaessa hyvin myös tuulen ja auringon sekä kysynnän vaihteluiden säätövoimana ja teollisuuden tarvitsemien prosessilämpöjen tuottajana.

 

Uudet pienreaktorit ovat myös hyvin turvallisia. Pienemmän lämpökuorman ansiosta voimalat voidaan toteuttaa passiivisen turvallisuuden periaatteella. Poikkeustilanteissa reaktori sammuu ja jälkilämpö poistuu ilman ihmistoimia, sähköisiä laitteita tai muita ulkopuolisia toimenpiteitä. Suomi on edelläkävijä myös ydinjätteen vastuullisessa hoitamisessa ja jatkossa markkinoille on tulossa myös reaktoreita, jotka soveltuvat pitkäaikaisen radioaktiivisen jätteen käsittelyyn ja tuhoamiseen.

Nurmijärven Perussuomalaiset tekivät 20.12.2017 valtuustoaloitteen selvityksen tekemiseksi käytännön mahdollisuuksista kaukolämmön ja sähkön tuotantoon pienydinvoimalla yhdessä VTT:n, lähiseudun muiden kuntien ja muiden kiinnostuneiden tahojen kanssa. Vastaava valtuustoaloite pienydinreaktorien käytön selvittämiseksi on jätetty jo Helsingissä, Espoossa ja Kirkkonummella. Perussuomalaisten valtuustoryhmän lisäksi aloitetta kannatti 15 muuta Nurmijärven kunnanvaltuutettua.

kimmo.pirkkala@nullgmail.com

Kirjoitettu 27.11.2017

Nurmijärven Perussuomalaisten syyskokous 10.12. klo 16

Tervetuloa kaikki Nurmijärven Perussuomalaiset yhdistyksen syyskokoukseen sunnuntaina 10.12. klo 16. Kokoonnumme Nurmijärven kunnantalon valtuustosalissa, Keskustie 2b.

Kirjoitettu 13.6.2017

LEHDISTÖTIEDOTE

Nurmijärven Perussuomalaiset ry. tukee puoluekokouksessa valittua Perussuomalaisten puoluejohtoa yksimielisesti ja jatkaa tuttua, nurmijärveläisten hyväksi tekemäänsä paikallispolitiikkaa Nurmijärvellä.

– Uusi puheenjohtajisto on valittu demokraattisesti puoluekokouksessa perussuomalaisen jäsenistön äänten enemmistöllä. Kunnioitamme tehtyjä valintoja ja tuemme puheenjohtajistoa haastavassa tilanteessa, sanovat valtuustoryhmän puheenjohtaja Maiju Tapiolinna ja paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Jouni Maijala.

 

Nurmijärven Perussuomalaiset ry:n paikallisyhdistyksen hallitus ja valtuustoryhmä

Kirjoitettu 28.5.2017

Nurmijärven PS tukee Maiju Tapiolinnaa Perussuomalaisten puoluesihteeriksi

Nurmijärven Perussuomalaiset ovat päättäneet tukea kunnanvaltuutettu Maiju Tapiolinnaa Perussuomalaisten puoluesihteeriksi Jyväskylän puoluekokouksessa 10.6.2017. Yhdistyksen mielestä Tapiolinna on paras valinta Perussuomalaisten uudeksi puoluesihteeriksi.

Lisätietoja asiasta antaa yhdistyksen puheenjohtaja Jouni Maijala p. 045-1316940.

Kirjoitettu 24.5.2017

Nurmijärven Perussuomalaisten vuosikokous 28.5.2017 klo 16.

Tervetuloa kaikki Nurmijärven Perussuomalaiset yhdistyksen vuosikokoukseen sunnuntaina 28.5. klo 16. Kokoonnumme Nurmijärven kunnantalon vanhaan kahvioon, Keskustie 2b.

Kirjoitettu 15.12.2016

Ryhdy kuntapäättäjäksi – tule PS:n ehdokkaaksi

Äänestäminen kuntavaaleissa on tärkeä tapa vaikuttaa oman kunnan asioihin mutta kaikkein tehokkainta on asettua itse ehdolle. Perussuomalaiset ovat juuri sinulle sopiva, tavallisten ihmisten puolue. Maalaisjärki ja asiakeskeisyys siivittävät paikallista politiikkaamme kuntalaisten ääntä kuunnellen vaalipäivänä 9.4.2017.

Me Perussuomalaisissa tiedämme, että asiat eivät muutu itsekseen, vaan niille täytyy tehdä jotain. Ehdokkailtamme ei vaadita erityistä politiikan osaamista, vaan asenne ratkaisee. Olemme jo saaneet ehdokkaiksi monenlaisia ihmisiä – naisia, miehiä, nuoria, perheellisiä, senioreita, opiskelijoita, työntekijöitä, virkamiehiä, johtajia, yrittäjiä jne. ja heistä jokainen tuo mukanaan oman asiantuntemuksensa.

Jos tunnistat itsessäsi kiinnostuksen yhteisten asioiden hoitamista kohtaan ja haluat oppia uutta, toivotamme sinut lämpimästi ehdokkaaksemme kevään 2017 vaaleihin.

Tutustu tästä ehdokasoppaaseemme.

Klikkaa tästä ilmoittautumaan ehdolle.

Jokainen ehdokas luo oman ehdokasesittelyn vaalisivustolle

Ehdokaspakettiin kuuluu, että jokainen ehdokas luot itse oman esittelysivun puolueen sivuilla olevaan ehdokasgalleriaan. Katso tästä hyvä esimerkkikokonaisuus ehdokasesittelysivusta.

Ehdokassivun luomista varten tarvitset PS-Tunnuksen eli rekisteröitymisen puolueen kotisivuille. Tämä on helppoa. Jos olet jo paikallisyhdistyksen hyväksymä ehdokas mutta sinulla ei ole omaa PS-Tunnusta, toimi seuraavasti:

  1. Rekisteröi tästä ensin oma PS-Tunnus, jos sinulla ei sitä ole jo käytössä ja
  2. ilmoittaudu tästä ehdolle netissä.
  3. Saat yhdistykseltä sähköpostia ehdokkuuden vahvistumisesta/rekisteröinnistä ehdokasgalleriaan.
  4. Täytä ehdokassopimus- ja ehdokassuostumus-lomakkeet omalle yhdistykselle.
  5. Täydennä ehdokasesittelyysi kuvat, ajatukset, teemat ja pyydä yhdistystäsi julkaisemaan esittelysivusi PS:n ehdokasgalleriaan.

Perussuomalaisten ehdokkaiden vaalisivusto on verkkopohjainen ehdokasgalleriamme, jossa esittelemme eri puolella Suomea ehdolla olevat kuntavaaliehdokkaamme. Sivustolta voi tutustua ehdokkaiden vaaliteemoihin ja katsoa ehdokkaan omista tapahtumailmoituksista, missä hän on tavattavissa. Lisäksi sivujen ehdokastietoja käytetään julisteiden ja vaalilehtien painatukseen.

Klikkaa tästä tutustumaan ehdokasgalleriaan.

Lisätietoja ehdokasgalleriasta, ota yhteyttä tuki@nullperussuomalaiset.fi tai puh. 040 661 6919.

Talvisin vaaliterveisin

PS-tukipalvelut

Jaana Vesterinen-Prähky
projektisuunnittelija

Kirjoitettu 15.11.2013

Ajankohtainen asia 1

Ajankohtaisilla asioilla voidaan nostaa esille esimerkiksi tietoa muutoksista hallituksessa, uusista poliittisista voitoista tai muista vastaavista asioista, jotka ovat tapahtuneet äskettäin tai tapahtuvat aivan pian. Etusivulla näkyy kerralla kaksi ajankohtaista asiaa julkaisujärjestyksessä.

Etusivun asettelut vaativat toimiakseen, että sivustolla on kerrottavanaan vähintään kaksi ajankohtaista asiaa. Näitä kannattaa siis olla. Mahdollisuutta vanhempien ajankohtaisten asioiden arkiston selaamiseen ei toistaiseksi ole, mutta sellainen on mahdollisesti tulossa.

Kirjoitettu 15.11.2013

Ajankohtainen asia 2

Tässä on ajankohtainen asia, jonka johdanto erotettu erota ote-työkalulla. (lisää…)